Tjenester

VÅRE TJENESTER

Vi kan tilby en stor variasjon av tjenester:

 • Kommunaltekniske anlegg
 • Veibygging
 • Grunnarbeid / tomtegraving
 • Fjellsprengning
 • Masseflytting
 • Stikking/Innmåling
 • Vintervedlikehold/Brøyting
 • Bygging av idrettsbaner
 • Beleggningstein
 • Planering / avretting / asfaltering
 • Transport av kolli med vekt inntil 60 tonn
 • Muring av natursteinsmurer
 • Bygging av vannkraft-rørledninger/inntak
 • Setting av kantsteiner, hellelegging
 • Prosjektering og utførelse av utearealer
 • Riving og miljøsanering av bygg

SERTIFISERING:

 • Ansvarlig prosjekterende for veg, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig prosjekterende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig utførende for innmåling og utstikking av tiltak, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig utførende for veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig utførende for landskapsutforming, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig utførende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig utførende for fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig utførende for riving og miljøsanering, tiltaksklasse 1